ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

15.5.18 מדרש רות על פי הזוהר
15.5.18 מדרש רות על פי הזוהר
13.5.18 כוונות וברכה שבועות
13.5.18 כוונות וברכה שבועות
13.5.18 דעת ותבונה 105
13.5.18 דעת ותבונה 105
8.5.18 פרשת בחוקותי ע"פ הזוהר
8.5.18 פרשת בחוקותי ע"פ הזוהר
6.5.2018 דעת ותבונה שעור 104
6.5.2018 דעת ותבונה שעור 104

התחברות

ישיבתנו זוהר הרקיע נפתחה לפני 20 שנים ברשות ר' שמעון יעקב דהן שעמל ועודנו עומל רבות בשנים בעבודת השם ויראת שמים טהורה על מנת להנחיל בעם היהודי את ידע שורשי פנימיות התורה על כל פרטיה והיבטיה על-פי עולם הקבלה החל מפשט הדברים וכלה בהבנתם העמוקה בתוך תורת הסוד תוך שימת דגש רב בהעמקה רבה ועיון רב ע"פ ספריהם וכתביהם של רבותינו הקדושים (האר"-ר' שלום שרעבי זצ"ל) שעל-פיהם יקום דברי זצוק"ל ותלמידו ר' חיים ויטאל זצ"ל וכן הרש"ש הקדוש.