ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

סידור כוונות קריאת שמע 10.12.17
סידור כוונות קריאת שמע 10.12.17
דעת ותבונה שעור 83 10.12.17
דעת ותבונה שעור 83 10.12.17
ליקוטי חכמה | השתוות הצמצום
ליקוטי חכמה | השתוות הצמצום
פרשת וישב ע"פ הזוהר 5.12.17
פרשת וישב ע"פ הזוהר 5.12.17
כוונות סידור ק"ש 3.12.17
כוונות סידור ק"ש 3.12.17

התחברות

ישיבתנו זוהר הרקיע נפתחה לפני 20 שנים ברשות ר' שמעון יעקב דהן שעמל ועודנו עומל רבות בשנים בעבודת השם ויראת שמים טהורה על מנת להנחיל בעם היהודי את ידע שורשי פנימיות התורה על כל פרטיה והיבטיה על-פי עולם הקבלה החל מפשט הדברים וכלה בהבנתם העמוקה בתוך תורת הסוד תוך שימת דגש רב בהעמקה רבה ועיון רב ע"פ ספריהם וכתביהם של רבותינו הקדושים (האר"-ר' שלום שרעבי זצ"ל) שעל-פיהם יקום דברי זצוק"ל ותלמידו ר' חיים ויטאל זצ"ל וכן הרש"ש הקדוש.