ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

סוד האותיות 16 האות ט 7.8.17
סוד האותיות 16 האות ט 7.8.17
פרשת תצוה על פי הזוהר 20.2.18
פרשת תצוה על פי הזוהר 20.2.18
דעת ותבונה שעור 93 וכוטנות 18.1
דעת ותבונה שעור 93 וכוטנות 18.1
פרשת תרומה על פי הזוהר 13.2.18
פרשת תרומה על פי הזוהר 13.2.18
דעת ותבונה וכוונות 92 11.2.18
דעת ותבונה וכוונות 92 11.2.18

התחברות

ישיבתנו זוהר הרקיע נפתחה לפני 20 שנים ברשות ר' שמעון יעקב דהן שעמל ועודנו עומל רבות בשנים בעבודת השם ויראת שמים טהורה על מנת להנחיל בעם היהודי את ידע שורשי פנימיות התורה על כל פרטיה והיבטיה על-פי עולם הקבלה החל מפשט הדברים וכלה בהבנתם העמוקה בתוך תורת הסוד תוך שימת דגש רב בהעמקה רבה ועיון רב ע"פ ספריהם וכתביהם של רבותינו הקדושים (האר"-ר' שלום שרעבי זצ"ל) שעל-פיהם יקום דברי זצוק"ל ותלמידו ר' חיים ויטאל זצ"ל וכן הרש"ש הקדוש.