ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

דעת ותבונה שעור 93 וכוטנות 18.1
דעת ותבונה שעור 93 וכוטנות 18.1
פרשת תרומה על פי הזוהר 13.2.18
פרשת תרומה על פי הזוהר 13.2.18
דעת ותבונה וכוונות 92 11.2.18
דעת ותבונה וכוונות 92 11.2.18
פרשת משפטים ע"פ הזוהר 6.2.18
פרשת משפטים ע"פ הזוהר 6.2.18
4.2.18 דעת ותבונה שיעור 91
4.2.18 דעת ותבונה שיעור 91

התחברות