ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

פרשת מקץ על פי הזוהר 12.12.17
פרשת מקץ על פי הזוהר 12.12.17
סידור כוונות קריאת שמע 10.12.17
סידור כוונות קריאת שמע 10.12.17
דעת ותבונה שעור 83 10.12.17
דעת ותבונה שעור 83 10.12.17
ליקוטי חכמה | השתוות הצמצום
ליקוטי חכמה | השתוות הצמצום
פרשת וישב ע"פ הזוהר 5.12.17
פרשת וישב ע"פ הזוהר 5.12.17

התחברות