ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

דעת ותבונה שעור 89 21.1.18
דעת ותבונה שעור 89 21.1.18
פרשת בא על פי הזוהר 16.1.18
פרשת בא על פי הזוהר 16.1.18
דעת ותבונה 88 14.1.18
דעת ותבונה 88 14.1.18
פרשת וארא ע"פ הזוהר 9.1.18
פרשת וארא ע"פ הזוהר 9.1.18
דעת ותבונה שעור 87 8.1.18
דעת ותבונה שעור 87 8.1.18

התחברות