ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

סוד האותיות 16 האות ט 7.8.17
סוד האותיות 16 האות ט 7.8.17
פרשת תצוה על פי הזוהר 20.2.18
פרשת תצוה על פי הזוהר 20.2.18
דעת ותבונה שעור 93 וכוטנות 18.1
דעת ותבונה שעור 93 וכוטנות 18.1
פרשת תרומה על פי הזוהר 13.2.18
פרשת תרומה על פי הזוהר 13.2.18
דעת ותבונה וכוונות 92 11.2.18
דעת ותבונה וכוונות 92 11.2.18

התחברות