ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

15.5.18 מדרש רות על פי הזוהר
15.5.18 מדרש רות על פי הזוהר
13.5.18 כוונות וברכה שבועות
13.5.18 כוונות וברכה שבועות
13.5.18 דעת ותבונה 105
13.5.18 דעת ותבונה 105
8.5.18 פרשת בחוקותי ע"פ הזוהר
8.5.18 פרשת בחוקותי ע"פ הזוהר
6.5.2018 דעת ותבונה שעור 104
6.5.2018 דעת ותבונה שעור 104

התחברות